Co jest dla nas ważne?

SATYSFAKCJA
KLIENTA

Klienci są w centrum naszych działań, dlatego nieustannie doskonalimy poziom i jakość obsługi. Koncentrujemy się na ich potrzebach, preferencjach oraz warunkach działania, a efekty jakie wspólnie osiągamy mobilizują nas do pracy na jeszcze wyższym poziomie.

ZAUFANIE 
I  OTWARTA
KOMUNIKACJA

Kultura otwartego dialogu jest podstawą budowy zaufania w dążeniu do ciągłego rozwoju. Stawiamy na rozmowę i aktywne słuchanie. Dzięki temu mamy możliwość rozwoju naszych kolejnych działań, zarówno wewnątrz firmy, jak i w otoczeniu rynkowym.

PASJA 
I INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjne projekty, które realizujemy dla klientów, przyciągają kreatywnych pracowników, a to tworzy wyjątkowe środowisko, sprzyjające rozwijaniu naszych pasji.

ZAANGAŻOWANIE 
I PROFESJONALIZM

Zaangażowanie pracowników to dla nas definiowanie i osiąganie wspólnych celów, bez względu na napotkane trudności. Czujemy się odpowiedzialni za wysoką jakość wykonywanej pracy, która jest zauważana i doceniana przez klientów.
W ITSF każdy z nas jest odpowiedzialny za rozwój i sukces firmy. Wierzymy, że ludzie tworzą miejsca, a miejsca rozwijają ludzi.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram