Usługi IT

Jakość i sposób świadczenia usług informatycznych ma wpływ na efektywność działania całego przedsiębiorstwa. IT Solution Factor, oferuje kompleksowy pakiet usług, gwarantujący poprawne działania systemów informatycznych.

W skład naszego portfolio wchodzą również usługi, polegające na szeregu działań optymalizujących oraz usprawniających procesy biznesowe naszych klientów.

  • Analiza obecnego środowiska i potrzeb klienta
  • Weryfikacja oczekiwań klienta w kontekście optymalnego rozwiązania
  • Projektowanie środowisk IT
  • Wdrożenia nowych i migracje obecnych środowisk IT
  • Doradztwo i konsulting

 

Oferujemy usługi wprowadzania nowych systemów i aplikacji, umożliwiających płynny i spójny transfer danych. Usługę rozpoczynamy od dogłębnej analizy środowiska klienta i rekomendacji najlepszego sposobu na osiągnięcie zamierzonych efektów projektu.

Szczegółowe składowe oferty w tym zakresie stanowią:

  • Migracje i roll-out’y
  • Inwentaryzacja aplikacji oraz sprzętu
  • Relokacje
  • Prowadzenie i wsparcie projektów informatycznych
  • Zarządzanie procesami i infrastrukturą IT

ITSF SIEM Services

ITSF SIEM Services to usługa kompleksowych i wyspecjalizowanych usług, zarówno przed, jak i po wdrożeniu oprogramowania Security Information and Event Management (SIEM). Przy usłudze bazujemy na produkcie IBM® QRadar® SIEM , który pomaga przedsiębiorstwom w precyzyjnym wykrywaniu zagrożeń w infrastrukturze informatycznej i nadaje im odpowiednie priorytety. Przeprowadza też inteligentne analizy, które umożliwiają zespołom bezpieczeństwa błyskawiczne reagować na incydenty bezpieczeństwa oraz eliminować ich negatywne skutki dla firmy.

W ramach naszego rozwiązania oferujemy Klientom:

– zwymiarowanie systemu na potrzeby danej organizacji, dobór licencji i odpowiedniej wielkości systemu

– audyt środowiska informatycznego przed wdrożeniem. Przede wszystkim specjalizujemy się w doborze scenariuszy bezpieczeństwa i korelacji danych źródłowych.

– usługi wdrożenia produktu IBM SIEM Qradar oraz wykonanie integracji z zewnętrznymi systemami

– administracyjne utrzymanie systemu

– konsulting optymalizacji scenariuszy bezpieczeństwa

– szkolenia z obsługi systemu

– planowanie i doradztwo w rozwoju systemu IBM SIEM Qradar