Systemy bazodanowe

Systemy bazodanowe to oprogramowanie lub systemy informatyczne, które służą do zarządzania bazą danych. W organizacjach, które gromadzą informacje dotyczące produktów, procesów lub użytkowników, środowiska bazodanowe odpowiadają za ich porządkowanie, przeszukiwanie, składowanie i analizowanie. Do najpopularniejszych systemów baz danych należą:

 • MySQL,
 • PostgreSQL,
 • Oracle,
 • IBM,
 • Microsoft.

Biznesową zaletą systemów bazodanowych jest zwiększenie wydajności firmy, wspieranie procesów decyzyjnych, ułatwione analizowanie danych i ograniczanie błędów. Dzięki zastosowaniu systemu do zarządzania bazą danych zdecydowanie prostszy staje się przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a kontrahentami, a także wewnątrz firmy. Systemy bazodanowe sprostają wyzwaniom firmy o dowolnej wielkości, ponieważ ich możliwości techniczne są praktycznie nieograniczone.

Systemy baz danych różnią się między sobą sposobem, w jaki następuje komunikacja z oprogramowaniem. Niewielkie, lokalne bazy działają często w modelu klient-serwer. Oznacza to, że system bazodanowy jest jednocześnie serwerem. Po stronie serwera stoją główne funkcje związane z przetwarzaniem danych, ich ochrona i organizacja. Po stronie klienta zainstalowany jest interfejs użytkownika, który umożliwia komunikację z bazą danych.

Inny model komunikacji z bazą danych polega na wprowadzeniu pomiędzy klienta a bazę danych pośrednika, którym jest serwer aplikacji. Najczęściej spotka się ten model, gdy łączenie z bazą danych następuje za pomocą przeglądarki internetowej. Klient łączy się z bazą przez dedykowane oprogramowanie, które zwiększa bezpieczeństwo danych oraz umożliwia na dostęp do danych z dowolnego miejsca.

Prawidłowo wdrożone środowiska bazodanowe muszą spełniać kilka istotnych warunków. Przede wszystkim powinny być bezpiecznym i trwałym systemem przechowywania informacji, a także udostępniać konkretne elementy zawartości uprawnionym do tego użytkownikom. Stworzenie poprawnego systemu bazodanowego składa się z kilku kluczowych kroków:

 1. Stworzenie zintegrowanego środowiska informatycznego, które obejmuje założenia baz danych oraz bank metod i modeli.
 2. Wybranie konkretnych dziedzin i obszarów kluczowych do informatyzacji w pierwszej kolejności.
 3. Określenie zapotrzebowania na sprzęt, oprogramowanie i specjalistów.
 4. Bezpośrednie przygotowanie przed rozpoczęciem wdrażania systemu bazodanowego.

Zgłoszenie serwisowe

Wypełnij formularz, aby zgłosić awarię. Pola oznaczone „*” są obowiązkowe. Odpowiemy na zgłoszenie najszybciej jak będzie to możliwe. Odpowiedź nastąpi na wskazany adres e-mail

  Pobierz pełną politykę prywatności
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram