Infrastruktura macierzowa

Macierz dyskowa powstaje z połączenia kilku lub kilkunastu dysków. Wskutek połączenia zestaw dysków fizycznych będących odrębnymi urządzeniami zachowuje się jak jeden dysk. Infrastruktura macierzowa cechuje się zwiększoną prędkością odczytu i zapisu, zwiększonym bezpieczeństwem oraz generuje niewielkie koszty.

Macierze dyskowe wykorzystywane są najczęściej jako zabezpieczenie istotnych danych. Infrastruktura macierzowa powinna stanowić zaplecze serwerów i dysków sieciowych w każdej organizacji. Dyski sieciowe i serwery pracują bez przerwy, co oznacza, że są bardziej narażone na awarię. Na wypadek takiego incydentu i utraty danych warto równocześnie z macierzą dyskową skonfigurować kopię zapasową. Macierz dyskowa, która zabezpiecza dany serwer, na każdym z dysków przechowuje identyczny zestaw informacji, lecz komputer widzi całą infrastrukturę jako jeden dysk. Jeżeli jeden z dysków macierzy także ulegnie awarii, dane nie zostaną utracone, ponieważ kopie będą znajdować się na pozostałych dyskach, a komputer płynnie przejdzie do korzystania z innego z dysków tworzących macierz. Co ważne, dane nie są kopiowane pomiędzy dyskami macierzy, a zapisywane równocześnie na każdym z nich.

Macierze dyskowe są stosowane także w innym celu. Korzystanie z nich znacząco zwiększa szybkość oraz pojemność pamięci. Każda infrastruktura macierzowa posiada opcję spięcia wszystkich tworzących ją dysków w jeden dysk logiczny. Pamięć wszystkich dysków sumuje się, co pozwala na zapisanie na niej zwielokrotnionej ilości danych. Proces zapisu danych także odbywa się szybciej, ponieważ jednocześnie wykorzystuje przepustowość wielu dysków. Oznacza to, że dane zapisują się częściowo na każdym kolejnym dysku tworzącym macierz.

Macierze dyskowe są określane skrótem RAID - Redundant Array of Independent Drives. W tłumaczeniu skrót RAID to Nadmiarowa Macierz Niezależnych Dysków. System RAID wpływa na wydajność całej macierzy oraz ewentualne usterki i awarie. Wyróżniamy szereg systemów RAID o różnym oznaczeniu, od RAID 0 do 7 oraz RAID 0+1 lub RAID 1+0, będący sposobem połączenia macierzy RAID 0 i RAID 1.

Zgłoszenie serwisowe

Wypełnij formularz, aby zgłosić awarię. Pola oznaczone „*” są obowiązkowe. Odpowiemy na zgłoszenie najszybciej jak będzie to możliwe. Odpowiedź nastąpi na wskazany adres e-mail

    Pobierz pełną politykę prywatności
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram