DAM (Database Activity Monitoring)

Database Activity Monitoring (DAM) oznacza monitorowanie aktywności bazy danych. W trakcie tego procesu narzędzia do monitorowania bazy danych obserwują, identyfikują i raportują o aktywnościach dotyczących bazy danych. Narzędzia te wykorzystują technologię ochrony w czasie rzeczywistym do niezależnego monitorowania i analizy skonfigurowanych działań bez polegania na dziennikach (ang. logs).

Narzędzia DAM pomagają także w wykrywaniu nietypowych i nieautoryzowanych działań na zewnątrz lub wewnątrz bazy, jednocześnie mierząc skuteczność zastosowanych narzędzi oraz zasad bezpieczeństwa. Polegając na informacjach pozyskanych z narzędzi do monitorowania bazy danych, administratorzy systemu mogą udoskonalić ochronę wrażliwych danych przed intruzami i zapobieganie atakom.

Narzędzia do monitorowania aktywności bazy danych umożliwiają dostarczanie właściwym organom dowodów kryminalistycznych w przypadku naruszenia ochrony danych. Zależnie od konfiguracji narzędzi DAM, administrator lub kontroler może odtworzyć dane lub przywrócić bazę danych do poprzedniego stanu.

Narzędzia do monitorowania aktywności bazy danych wyróżnia spośród innych narzędzi o podobnym działaniu kilka kluczowych cech:

  • niezależne monitorowanie i kontrolowanie wszystkich działań w bazie danych, w tym operacji SELECT i aktywności uprzywilejowanych użytkowników bez pogorszenia wydajności,
  • bezpieczne przechowywanie aktywności bazy danych poza monitorowaną bazą,
  • generowanie alertów za każdym razem, gdy zostaną wykryte naruszenia zasad,
  • agregowanie i korelowanie działań baz danych z wielu różnorodnych systemów zarządzania bazami danych,
  • wymuszanie rozdzielenia obowiązków administratorów baz danych, monitorowanie ich działań i zapobieganie manipulacjom w zarejestrowanych dziennikach.

Wdrożenie DAM może ochronić bazę danych przed znaczną ilością ataków typu SQL Injection lub nadużyciem poświadczeń, ponieważ przeważająca większość kradzieży rekordów z baz danych dotyczy skompromitowanych serwerów bazodanowych.

Zgłoszenie serwisowe

Wypełnij formularz, aby zgłosić awarię. Pola oznaczone „*” są obowiązkowe. Odpowiemy na zgłoszenie najszybciej jak będzie to możliwe. Odpowiedź nastąpi na wskazany adres e-mail

    Pobierz pełną politykę prywatności
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram