Praktyka - Dział Administracji - Operations

19.06.2020

Praktyki mają na celu oswojenie uczestnika ze środowiskiem pracy, zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obowiązującymi procedurami, obiegiem dokumentów w firmie, obsługą faktur, zarządzaniem biurem. Uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania czynności i zadań realizowanych w Zespole. Wartością praktyk będzie również rozwój umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia danych z użyciem narzędzi funkcjonujących w Spółce. Każdy kandydat otrzyma opracowany plan praktyk z informacjami szczegółowymi. 

Miejsce praktyk:  Warszawa 

Zakres 

 • Prowadzenie ewidencji dokumentów, 
 • Pomoc w zapewnieniu bieżącej obsługi biura,  
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przesyłek kurierskich, 
 • Porządkowanie i archiwizacja, kopiowanie i skanowanie dokumentów, 
 • Zaopatrywanie biura w artykuły biurowe i spożywcze oraz kontrola dostaw, 
 • współpraca z firmami zewnętrznymi (zamówienia, zgłoszenia reklamacji/napraw), 
 • Organizacja spotkań z gośćmi, 
 • Rezerwacja noclegów. 

Profil 

 • Uczeń/uczennica lub Student/Studentka na kierunku Administracja, Ekonomia (lub inny), 
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych, 
 • Zaangażowanie, komunikatywność, nastawienie na pomoc innym 

Zapewniamy 

• Odbycie praktyk na podstawie umowy o realizacji praktyki zawodowej, 

• Realizacja praktyk w godzinach pracy biura tj.  9-17, 

•Zdobycie kompetencji do pracy w biurze, 

• Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole specjalistów, otwartych na dzielenie się wiedzą. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praktyki@itsf.com.pl    

W CV prosimy o dopisanie klauzuli o treści: „W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji przez IT Solution Factor Sp. z o.o. i podmioty działające na jej zlecenie .” 

Zobacz podobne:

Praktyka - Dział Administracji - Operations

19.06.2020

Praktyki mają na celu oswojenie uczestnika ze środowiskiem pracy, zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obowiązującymi procedurami, obiegiem dokumentów w firmie, obsługą faktur, zarządzaniem biurem. Uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania czynności i zadań realizowanych w Zespole. Wartością praktyk będzie również rozwój umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia danych z użyciem narzędzi funkcjonujących w Spółce. Każdy kandydat otrzyma opracowany plan praktyk z informacjami szczegółowymi. 

Miejsce praktyk:  Warszawa 

Zakres 

 • Prowadzenie ewidencji dokumentów, 
 • Pomoc w zapewnieniu bieżącej obsługi biura,  
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz przesyłek kurierskich, 
 • Porządkowanie i archiwizacja, kopiowanie i skanowanie dokumentów, 
 • Zaopatrywanie biura w artykuły biurowe i spożywcze oraz kontrola dostaw, 
 • współpraca z firmami zewnętrznymi (zamówienia, zgłoszenia reklamacji/napraw), 
 • Organizacja spotkań z gośćmi, 
 • Rezerwacja noclegów. 

Profil 

 • Uczeń/uczennica lub Student/Studentka na kierunku Administracja, Ekonomia (lub inny), 
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych, 
 • Zaangażowanie, komunikatywność, nastawienie na pomoc innym 

Zapewniamy 

• Odbycie praktyk na podstawie umowy o realizacji praktyki zawodowej, 

• Realizacja praktyk w godzinach pracy biura tj.  9-17, 

•Zdobycie kompetencji do pracy w biurze, 

• Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole specjalistów, otwartych na dzielenie się wiedzą. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praktyki@itsf.com.pl    

W CV prosimy o dopisanie klauzuli o treści: „W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji przez IT Solution Factor Sp. z o.o. i podmioty działające na jej zlecenie .” 

#bdbec0