Praktyka – Dział  Project Management

23.03.2022

Praktyki mają na celu oswojenie uczestnika ze środowiskiem pracy, zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obowiązującymi procedurami, obiegiem dokumentów w firmie, procesem zarządzania projektami, procesem logistycznym od Zamówienia po Fakturę zakupową. Uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania czynności i zadań realizowanych w zespole. Wartością praktyk będzie również rozwój umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia danych z użyciem narzędzi funkcjonujących w spółce. Każdy kandydat otrzyma opracowany plan praktyk z informacjami szczegółowymi.   

Miejsce praktyk: Warszawa   

Zakres:   

 • przygotowywanie zamówień, 
 • koordynacja procesu Zamówień, 
 • zarządzanie projektem w systemie ERP, 
 • przygotowanie projektu do przejścia w fazę serwisu, 
 • obsługa projektu serwisowego w systemie ITSM, 
 • proces akceptacji faktur zakupowych projektowych, 
 • archiwizacja dokumentacji projektowej. 

Profil:  

 • uczeń/uczennica lub student/studentka na kierunku Informatyka, Zarządzanie, 
 • umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych,   
 • zaangażowanie w powierzone zadania,  
 • komunikatywność, nastawienie na pomoc innym.  

Zapewniamy:  

 • odbycie praktyk na podstawie umowy o realizacji praktyki zawodowej,   
 • realizację praktyk w godzinach pracy biura tj. 9:00-17:00,  
 • zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w biurze,  
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole specjalistów otwartych na dzielenie się wiedzą,  
 • możliwość kontynuowania współpracy i zawarcie umowy dla wybranych osób,  
 • zaświadczenie potwierdzające realizację praktyki.  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praktyki@itsf.com.pl   Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praktyki@itsf.com.pl  i w tytule wiadomości dopisanie - „Praktyka – Project Management” lub aplikację bezpośrednio przez portal Pracuj.pl 

W CV prosimy o dopisanie klauzuli o treści: „W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji przez IT Solution Factor Sp. z o.o. i podmioty działające na jej zlecenie.”

Zobacz podobne:

Praktyka – Dział  Project Management

23.03.2022

Praktyki mają na celu oswojenie uczestnika ze środowiskiem pracy, zapoznanie z zagadnieniami związanymi z obowiązującymi procedurami, obiegiem dokumentów w firmie, procesem zarządzania projektami, procesem logistycznym od Zamówienia po Fakturę zakupową. Uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania czynności i zadań realizowanych w zespole. Wartością praktyk będzie również rozwój umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia danych z użyciem narzędzi funkcjonujących w spółce. Każdy kandydat otrzyma opracowany plan praktyk z informacjami szczegółowymi.   

Miejsce praktyk: Warszawa   

Zakres:   

 • przygotowywanie zamówień, 
 • koordynacja procesu Zamówień, 
 • zarządzanie projektem w systemie ERP, 
 • przygotowanie projektu do przejścia w fazę serwisu, 
 • obsługa projektu serwisowego w systemie ITSM, 
 • proces akceptacji faktur zakupowych projektowych, 
 • archiwizacja dokumentacji projektowej. 

Profil:  

 • uczeń/uczennica lub student/studentka na kierunku Informatyka, Zarządzanie, 
 • umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych,   
 • zaangażowanie w powierzone zadania,  
 • komunikatywność, nastawienie na pomoc innym.  

Zapewniamy:  

 • odbycie praktyk na podstawie umowy o realizacji praktyki zawodowej,   
 • realizację praktyk w godzinach pracy biura tj. 9:00-17:00,  
 • zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w biurze,  
 • przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole specjalistów otwartych na dzielenie się wiedzą,  
 • możliwość kontynuowania współpracy i zawarcie umowy dla wybranych osób,  
 • zaświadczenie potwierdzające realizację praktyki.  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praktyki@itsf.com.pl   Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: praktyki@itsf.com.pl  i w tytule wiadomości dopisanie - „Praktyka – Project Management” lub aplikację bezpośrednio przez portal Pracuj.pl 

W CV prosimy o dopisanie klauzuli o treści: „W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb rekrutacji przez IT Solution Factor Sp. z o.o. i podmioty działające na jej zlecenie.”

#57c1b6