23.11.2021

Na czym polega integracja systemów IT?

Sytuacja, w której użytkownik ma do czynienia z jednym systemem informatycznym, w codziennym użytkowaniu komputera jest praktycznie niespotykana – nawet w warunkach domowych, a co dopiero w firmach i zastosowaniach profesjonalnych. Codzienne czynności z zasady wymuszają współdziałanie kilku różnych systemów: do obsługi produkcji, księgowości, fakturowania, analizy klientów. Choć nie jest to niemożliwe, rzadko zdarza się, aby wszystkie niezbędne funkcje zawarte były w jednym pakiecie oprogramowania. Kiedy współdziałają ze sobą różne programy, potrzebna jest integracja systemów informatycznych. Na czym polega i jak ją wykonać?

Integracja systemów IT – czym jest

Integracja systemów IT może polegać na wdrażaniu narzędzi umożliwiających współdziałanie programów (np. poprzez różnego rodzaju eksporty danych z jednego oprogramowania do drugiego), ale także na budowie chmur hybrydowych, czy wirtualizacji rozwiązań sprzętowo-programowych i sieci. Integracja systemów informatycznych w firmie to proces łączenia działania osobnego oprogramowania i sprzętu w taki sposób, by wzajemnie mogły korzystać z części swoich zasobów – danych lub urządzeń. Zintegrowane systemy informatyczne oferują wyższą sumę korzyści niż ich pojedyncze elementy. Mogą być to korzyści na zasady spójności bazy danych, kontynuacji procesów, zwiększonej wygody użytkowania, ale także minimalizacji kosztów i maksymalizacji wykorzystania posiadanego sprzętu. Wszystko to znacząco wpływa na komfort pracy, skraca czas potrzebny pracownikom do wykonania określonych zadań, a w efekcie pozytywnie wpływa na ich produktywność, co już bezpośrednio przekłada się na finansowy zysk dla firmy. Można więc powiedzieć, że dobra integracja IT jest inwestycją, która się zwróci.

Kiedy i po co integrować systemy?

Podstawową sytuacją, gdy warto pokusić się o integrację systemów informatycznych, jest sytuacja, w której korzystamy z kilku systemów informatycznych w codziennych zadaniach. Mogą to być różne systemy, oferujące różną funkcjonalność – w połączeniu jednak mogą dostarczyć bardziej konkretnych danych.

Wykonanie integracji pozwala na dzielenie się danymi pomiędzy różnym oprogramowaniem. Jeżeli oba systemy korzystają np. z jednej bazy danych klientów, niweluje się ryzyko niezrozumienia systemów ze względu np. na literówki. Pozwoli to także na zaoszczędzenie czasu przy aktualizacji danych – wystarczy wtedy dokonać tego w jednym programie, by wszystkie wykorzystywane systemy informatyczne dzięki integracji mogły korzystać z nowych informacji.

Korzyść, która z tego płynie to usprawnienie komunikacji pomiędzy działami firmy i łatwość wymiany danych pomiędzy programami. Jest to zdecydowanie korzystne z ekonomicznego punktu widzenia i przy każdym wdrożeniu nowego oprogramowania warto pomyśleć o integracji z tym już istniejącym.

Wirtualizacja z kolei pozwala maksymalizować użycie posiadanych systemów informatycznych i zapewnia, że nie marnuje się niewykorzystana moc obliczeniowa.

Na czym polega integracja systemów IT

Integracja systemów informatycznych w firmie polega na takim przystosowaniu różnych elementów, by mogły ze sobą komfortowo współpracować. Może to być działanie dążące do uzyskania synergii pomiędzy różnymi pakietami oprogramowania, ale także rozwiązaniami sprzętowymi, np. poprzez wirtualizację lub stosowanie chmur danych. Nie zawsze jest to łatwe, a nawet nie zawsze jest to możliwe. Wymaga pracy informatyków, czasem nawet stworzenia modyfikacji do oprogramowania. Z tego powodu najłatwiej integracji poddaje się oprogramowanie otwarte. Jego kod jest dostępny, a jego modyfikacja w pełni legalna, co pozwala na dowolne dopasowanie do potrzeb.

Jeżeli oprogramowanie nie jest tzw. open source, pomocnym będzie interfejs API (lub inny mechanizm wymiany danych). Ten również pozwala w dość szybki sposób dokonać integracji programów.

Ostatecznie znaczna większość dostępnych na rynku systemów będzie możliwa do integracji, główną różnicą jest poziom trudności takiego zabiegu, a przez to – jego kosztowność.

Integracja jest trudna, gdy systemy oparte są na różnej architekturze i wykorzystują różne rozwiązania. Ciężko będzie ją także przeprowadzić i utrzymać w przypadku, kiedy jeden z systemów jest znacznie starszy od drugiego i oferuje ograniczoną funkcjonalność.

Rodzaje integracji systemów informatycznych

Integracja jednostronna i dwustronna

Tańsza metoda integracji – integracja jednostronna – polega na jednostronnym przesyle danych. Może dobrze się sprawdzić w sytuacji, gdy oprogramowanie używane jest na różnych etapach i dane nie muszą wracać do poprzedniego.

Znacznie bardziej funkcjonalna jest jednak integracja dwustronna. W takim przypadku wszystkie podlegające integracji programy mogą korzystać ze wspólnych danych, nie są przesyłane tylko w jedną stronę. Dostosowanie dwóch systemów zamiast jednego naturalnie wiąże się również z wyższym kosztem.

Budowa chmur hybrydowych

Chmury zapewniają szybkość, ale przede wszystkim elastyczność pracy. Zasoby dostępne są z każdego miejsca, co jest szczególnie ważne w dobie pracy hybrydowej. Wykorzystanie pełnego potencjału rozwiązań chmurowych wymaga odpowiedniego wdrożenia i integracji z dotychczas używanymi systemami. Możliwe jest "zmuszenie" do działania w chmurze aplikacji, które nie są stworzone z takim zamysłem.

Wirtualizacja rozwiązań sprzętowo-programowych i sieci

Wirtualizacja pozwala na wykorzystanie elementów sprzętowych komputera przez wiele maszyn wirtualnych. W efekcie jeden komputer może działać jak kilka osobnych urządzeń, co maksymalizuje efektywność wykorzystania fizycznego sprzętu. Metoda ta doskonale współpracuje z rozwiązaniami chmurowymi. Podobnie jak one, wymaga umiejętnego wdrożenia i integracji.

Ostatnie aktualności:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram