7.07.2022

Mikołaj Wiśniak został wiceprezesem zarządu IT Solution Factor

Od 1 lipca Mikołaj Wiśniak został powołany na stanowisko Vice President w zarządzie spółki technologicznej IT Solution Factor. Powiększyło to grono kierownicze spółki, dotychczas sprawowane przez Kacpra Konopińskiego - CEO oraz Przemysława Panasika – Vice President.

Mikołaj do tej pory kierował w spółce pracą działów Security & Networking oraz IT Integration na stanowisku Chief Technology Officer. Jednostki te odpowiadają za opracowywanie architektury projektów, implementację projektów oraz dostarczanie zaawansowanych usług.

Karierę rozpoczynał jako absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie na specjalizacji sieci komputerowe. Przez lata pełnił różne funkcje w zarządzaniu i architekturze systemów informatycznych oraz kierował rozwojem systemów IT w branży automotive w Niemczech i Rosji. W 2014 roku dołączył do zespołu VMware jako starszy inżynier wsparcia sprzedaży, a 3 lata później został szefem zespołu inżynierów wsparcia sprzedaży na region Europy Środkowej.
Mikołaj jest także autorem licznych publikacji w prasie IT i serwisach internetowych. Często występował też w roli prezentera na branżowych konferencjach.

Nowy wiceprezes będzie odpowiadał za wyznaczanie kierunku rozwoju firmy w obszarze technologii, doradztwo strategiczne oraz projekty informatyczne z obszaru transformacji IT i cyberbezpieczeństwa. Będzie także sprawować nadzór nad ciągłością działania i obszarem IT w spółce.

Nasza spółka przez ostatnie lata jest fazie niezwykle intensywnego rozwoju i wzrostu. Chcemy umacniać pozycję doświadczonego dostawcy o wysokich kompetencjach u naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Jestem przekonany, że bogate doświadczenie Mikołaja, które do tej pory przyczyniło się do rozwoju firmy w obszarze technologii, przy nowej funkcji w Zarządzie i zwiększeniu podległych struktur przyczyni się do osiągnięcia naszych strategicznych planów na przyszłość - mówi Kacper Konopiński, CEO IT Solution Factor

Ostatnie aktualności:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram