25.08.2021

Jak wygląda infrastruktura IT w firmie?

Obecność technologii informatycznych w każdym przedsiębiorstwie to nowy standard, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Prawidłowo wdrożona infrastruktura informatyczna zapewnia same korzyści. Niezawodne i bezbłędnie zintegrowane rozwiązania IT to bezpieczne dane, większa efektywność pracy i rosnąca przewaga nad konkurentami biznesowymi. Warto wziąć to pod uwagę i uświadomić sobie, że zoptymalizowana infrastruktura IT w firmie bezpośrednio przekłada się na zwiększone zyski.

Czym jest infrastruktura informatyczna?

Nadszedł czas, by wyjaśnić, co kryje się za tajemniczo brzmiącym terminem „infrastruktura informatyczna”. To nic innego jak sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które współdziała ze sobą. Sprzęt, inaczej zwany hardware, nie będzie w pełni użyteczny bez software’u, czyli dedykowanego oprogramowania i odwrotnie. Odpowiednio dobrane oprogramowanie zarządzające sprzętem, zasobami fizycznymi i aplikacjami to podstawa do wdrożenia i wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych. Dzięki spójnej całości, jaką tworzy sprzęt i oprogramowanie, całe środowisko działa poprawnie i umożliwia obsługę, testowanie, rozwój oraz monitorowanie usług informatycznych.

Od strony software’u istotnymi elementami infrastruktury są: system operacyjny, serwery WWW, a także systemy takie jak CRM, CMS i ERP. Natomiast zasoby sprzętowe to m.in.: infrastruktura, serwery, centra przetwarzania danych, routery, komputery osobiste, koncentratory i przełączniki.

Dlaczego infrastruktura IT jest ważna?

W poprzednim akapicie opowiedzieliśmy, czym jest infrastruktura informatyczna. Teraz warto powiedzieć, dlaczego jest to tak ważne zagadnienie dla biznesu.

Każdy zarządzający przedsiębiorstwem chciałby, aby to właśnie jego klienci otrzymali produkty lub usługi w najkrótszym czasie i na najwyższym poziomie. Do zapewnienia jak najlepszych wrażeń z kontaktu z firmą, wdrożenie niezawodnej infrastruktury informatycznej jest niezbędne. Doskonale zintegrowane rozwiązania IT pozwalają z łatwością osiągać kolejne cele biznesowe i wyprzedzać depczącą po piętach konkurencję. Jednocześnie do minimum spada ryzyko problemów z zabezpieczeniami, łącznością i wydajnością przedsiębiorstwa. Gdy biznes działa sprawniej, a liczba incydentów jest niewielka, firma jest w stanie zarabiać coraz więcej i dynamicznie się rozwijać.

Infrastruktura IT wdrożona w przedsiębiorstwie może ulepszyć je w wielu obszarach. Firmy działające stacjonarnie, bez zaplecza internetowego, mogą rozwinąć swoją obecność w sieci i pozyskać zupełnie nowych klientów. Innym organizacjom zdecydowanie pomoże dostęp do różnorodnych danych w czasie rzeczywistym, który realnie wpłynie na szybkość podejmowania decyzji. Natomiast dobrze wdrożone i wykorzystywane systemy ERP lub CRM znacznie podniosą komfort pracy zatrudnionych osób, a co za tym idzie, zwiększą ich wydajność.

Jaki rodzaj infrastruktury informatycznej wybrać?

Projektowanie infrastruktury IT w każdej organizacji należy rozpocząć od podjęcia decyzji dotyczącej jej rodzaju. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje infrastruktury: tradycyjna i chmurowa. Infrastruktura tradycyjna sprawdzi się jako centrum przetwarzania danych dla konkretnego przedsiębiorstwa, które będzie gromadzić i udostępniać dane biznesowe. Tradycyjne repozytorium potrzebuje specjalnej przestrzeni i dużych nakładów finansowych, aby ją utrzymać.

Infrastruktura chmurowa działa na podobnej zasadzie co tradycyjna, lecz nie wymaga wyodrębniania specjalnej przestrzeni na terenie przedsiębiorstwa. Wystarczy wykupienie określonej przestrzeni na dane u dostawcy usług chmurowych, które w zależności od aktualnych potrzeb organizacji można zwiększać lub zmniejszać. Użytkownicy, którzy chcą pozyskać dane zlokalizowane w chmurze, łączą się z nią za pośrednictwem Internetu i korzystają z zasobów w dowolnym miejscu. Wybór usług chmurowych redukuje koszty utrzymania infrastruktury fizycznej, w tym nieużywanej przestrzeni dyskowej.

Jak zoptymalizować infrastrukturę IT?

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na wybór tradycyjnej bądź chmurowej infrastruktury, bardzo ważne jest, by zaprojektowana struktura była optymalna. Optymalizacja infrastruktury informatycznej skutkuje zwiększoną wydajnością pamięci masowej, szybką siecią o niewielkich opóźnieniach i wysokim poziomie bezpieczeństwa, lepszym przygotowaniem na ewentualną awarię i całkowitym brakiem przestojów. Optymalna infrastruktura działa zgodnie z ustalonymi priorytetami regulowanymi przez sieci WAN. Sieci WAN w zależności od aktualnej sytuacji przyznają jednym aplikacjom większą przepustowość, a innym mniejszą.

Nasza firma zajmuje się m.in. optymalizowaniem infrastruktury IT, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Ostatnie aktualności:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram