Dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zapewnimy usługi informatyczne w zakresie produktów IBM, Vmware oraz wsparcie ochrony poczty elektronicznej. Świadczona przez naszą spółkę asysta techniczna będzie prowadzona w trybie 24/7. Usługa obejmie systemy: środowiska wirtualnego VMware, poczty elektronicznej, backupu Veeam, elektronicznego obiegu dokumentów oraz monitorowania obrotu hurtowego produktów leczniczych. Jesteśmy ponadto odpowiedzialni za monitorowanie pracy serwerów, zlokalizowanych w siedzibie urzędu.