Zdobyliśmy kontrakty na usługi serwisowe oraz wsparcie techniczne dla Centrum Systemów Informacyjnych i Ochrony Zdrowia (CSIOZ).  Wartość zlecenia przekracza milion złotych. W ramach umów świadczymy serwis elementów sprzętowych, urządzeń oraz oprogramowania narzędziowego w Ośrodkach Przetwarzania Danych CSIOZ. Wsparcie techniczne obejmuje niespełna 150 urządzeń, takich jak: macierze, serwery, firewalle, sieci LAN i SAN oraz biblioteki taśmowe. Dzięki naszej pracy klient będzie miał zapewnioną ciągłość działania elementów sprzętowych i programowych. Usługa świadczona jest w trybie 24/7 z restrykcyjnym poziomem SLA.Centrum Systemów Informacyjnych i Ochrony Zdrowia to instytucja państwowa, powołana do realizacji zadań z zakresu systemów informacyjnych ochrony zdrowia.