Na początku listopada miała miejsce kolejna edycja konferencji VMworld w Barcelonie. Wśród uczestników nie zabrakło także przedstawicieli IT Solution Factor, jako partnera o najwyższym statusie partnerskim tj. Premier Solution Provider. VMware świętujący okrągłe 20-lecie swojej działalności jak zwykle zapewnił merytoryczność na najwyższym poziomie. Pat Gelsinger, VMware CEO, przypomniał historię powstania spółki w 1998 roku i konsekwentnie prowadzoną ewolucję rozwiązań, aby finalnie przedstawić strategię rozwoju na najbliższy okres. Wszystko zaczęło się od wirtualizacji, która uwolniła klientów od dylematu wyboru dostawcy serwerów, tworząc zunifikowaną i jednolitą platformę dla systemów biznesowych. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem było wprowadzenie produktu VMware NSX, który dla wielu firm zunifikował platformy sieciowe. Później pojawił się vSAN, narzędzie do tworzenia dodatkowych wirtualnych maszyn, które zyskało już powszechną akceptację na rynku. Wśród nowych usług znalazły się rozwiązania automatyzujące zarządzanie chmurami tzw. multicloud-em. Podstawą działania tych rozwiązań jest platforma VMware vRealize Automation. Procesy te gwarantują użytkownikom środowisk chmurowych możliwość znacznie szybszego tworzenia i wdrażania aplikacji, zwiększając wydajność biznesową organizacji. Potwierdzeniem wyraźnej orientacji tego producenta w dalszy rozwój rozwiązań chmurowych było przejęcie w ostatnim czasie takich firm jak CloudVelox i Wavefront, a w przyszłości może też CloudHealth Technologies.